Latensfasen

Nu ger jag upp det där med att försöka sova mellan värkarna.. Dom kommer hyfsat regelbundet men det skiftar, ibland går det en period som dom kommer med 10 minuters mellanrum och ibland 7 minuter. Varje gång ja...